Medische echo’s
Cliënte is door de verloskundige hulpverlener geïnformeerd en gecounseld over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prenatale screening. Cliënte heeft de folder en/of de website gelezen. Aanvullend onderzoek kan geïndiceerd zijn, maar nooit verplicht.

Termijnecho
Als cliënte niet op de hoogte gebracht wil worden van afwijkende bevindingen, zoals een onverwacht verdikte nekplooi, geeft ze dit voor het onderzoek door aan de echoscopiste.

Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 20-weken echo
Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek vindt doorgaans plaats bij ongeveer 20 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Dit onderzoek is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij uw ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk.
Soms kan het echo-onderzoek aanleiding geven tot nader onderzoek. Er zal in dit geval contact worden opgenomen met de afdeling prenatale diagnostiek (PND) van het Maastricht UMC+. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er iets mis is met de gezondheid van uw kind, maar het kan wel ongerustheid veroorzaken.
zie www.prenatalescreening.nl

Beperkingen
Bij het maken van een echo zijn we afhankelijk van de ligging van het kind. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om alles wat we willen beoordelen, ook te kunnen beoordelen. Verder zijn we afhankelijk van verschillende factoren die de beeldkwaliteit beïnvloeden. Screeningstesten geven nooit zekerheid. Een gunstige uitslag van een 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden met een echo gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om op een echo te zien. Andere zijn pas te zien na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat uw kind die afwijking toch niet heeft.

Andere zaken die u moet weten
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en diensten verricht door Echocentrum Weert. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepaling.
Echocentrum Weert stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade aan cliënte en/of het ongeboren kind. Tevens aanvaardt Echocentrum Weert geen aansprakelijkheid voor de door cliënte gemaakte kosten of vergoeding anderszins.

Ondanks vele jaren van wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Echocentrum Weert is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de langere of kortere termijn in verband met het aangaan van echoscopisch onderzoek en cliënte vrijwaart Echocentrum Weert tevens voor enige aanspraken van derden hieromtrent.

De reservering is definitief op de datum van de aanmelding. Annulering door cliënte dient plaats te vinden tenminste 24 uur voor de afspraak.
Indien cliënte niet op de afspraak verschijnt dan wel te laat annuleert, behoudt Echocentrum Weert zich het recht voor om kosten in rekening te brengen ter hoogte van EUR 39,50.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echocentrum Weert is gehele of gedeeltelijke productie van beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze verboden. Beeld en/of geluidsmateriaal wordt niet zonder schriftelijke toestemming door cliënte aan derden overgedragen.

Algemene voorwaarden van echo’s op eigen verzoek (pretecho’s)

Onder ‘pretecho’ wordt verstaan de echo op eigen verzoek van de cliënte, die niet van medisch-diagnostische aard is en niet wordt aangeboden vanuit de handeling prenatale screening (RIVM).

Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gekeken naar afwijkingen bij moeder of kind.

Het is cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft rusten bij de behandelend verloskundige en/of arts.

Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënte. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Echocentrum Weert kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

Beelden gemaakt bij echo’s op eigen verzoek worden gedurende 14 dagen opgeslagen. Na deze periode kunnen wij verzoeken voor nieuwe USB’s niet meer in behandeling nemen.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatige aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Vrijwaring
Echocentrum Weert heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert Echocentrum Weert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak of andersoortige gevolgen die voorvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie.

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij z.s.m. contact met je op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken